Tin ngành

Hà Giang: Hoàn thành dự án cấp nước sạch và nước uống học đường

Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Giang đã đề xuất dự án “Tăng cường tiếp cận nước sạch và...

Hà Nội: 85% người dân nông thôn được dùng nước sạch trong năm 2022

Xem thêm 

Kinh tế xanh sẽ là tiền đề để phát triển bền vững

Xem thêm 

Bàn giao công trình cấp nước sinh hoạt thôn Bản Cưởm, thôn Nà Báu – Xã Ngọc Đường – thành phố Hà Giang

Xem thêm 

VKSND tỉnh Quảng Ninh mang nước sạch đến với dân bản

Xem thêm 

Tăng cường năng lực xử lý chất thải rắn ở Hà Nội

Xem thêm 

Nỗ lực cung cấp nước sạch an toàn, ổn định

Xem thêm 
×

FanPage

Vietwater Expo & Forum