Tin ngành

Khắc phục tồn tại, nâng chỉ tiêu cấp nước sạch nông thôn

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND khắc phục các tồn tại, hạn chế liên...

THÔNG TIN VỀ NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM

Xem thêm 

Từ 00 giờ ngày 15/5/2022 không phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 khi nhập cảnh vào Việt Nam

Xem thêm 

Hà Nội bảo đảm cung cấp đủ nguồn nước sạch cho nhân dân dịp hè

Xem thêm 

Hà Nội: Ứng dụng công nghệ giảm thiểu úng ngập trong mùa mưa

Xem thêm 

Điện Biên: Phát triển hệ thống thu gom, xử lý nước thải

Xem thêm 

Bảo vệ nguồn nước ngầm đô thị

Xem thêm 
×

FanPage

Vietwater Expo & Forum