Tiêu điểm sự kiện

CÔNG NGHỆ CDI, GIẢI PHÁP NƯỚC SẠCH BỀN VỮNG

Ngày:  28 tháng 10, 2021 Thời gian:  10:00 – 11:00 Ngôn ngữ:  Tiếng Việt ...

Chương trình hội thảo

Xem thêm 

TAIWAN EXCELLENCE VÀ VẤN ĐỀ XỬ LÝ NƯỚC – HƯỚNG TỚI CÔNG NGHỆ 4.0

Xem thêm 

[HỘI THẢO 3] Chính sách ưu tiên đầu tư cho các Doanh nghiệp đầu tư thu gom và xử lý nước thải

  17.09.2021
Xem thêm 

[HỘI THẢO 2] Thoát nước, Xử lý nước thải & Kiểm soát úng ngập đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu

  17.09.2021
Xem thêm 

[HỘI THẢO 1] Đảm bảo cấp nước An toàn vì chất lượng cuộc sống

  16.09.2021
Xem thêm 

CÔNG NGHỆ NGÀNH NƯỚC TẠI VIỆT NAM – BIẾN THÁCH THỨC THÀNH CƠ HỘI

  09.12.2020
Xem thêm 
×

FanPage

Vietwater Expo & Forum